Tavex

Tavex е първата борса за злато в България, основана през 2009 г. в София.

Основните дейности на компанията са търговия с инвестиционно злато и сребро, обмяна на над 40 вида валута и парични трансфери между офисите на компанията и до банкови сметки в цял свят.

Всеки ден компанията обслужва над 2000 клиента в 7-те си офиса в 4 града в Бъглария.
Тavex офисите работят 12 ч. в денонощието, 364 дни в годината.

Тавекс ЕООД е част от Tavex Group – най-големия дилър на инвестиционно злато в Северна Европа.
Холдингът e основан през 1991 г. в Естония и има клонове още в Швеция, Латвия, Финландия, Дания, Норвегия и Полша.