GiftCard

GiftCard е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с MasterCard. Стойността се определя от купувача, в момента на закупуване. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива. Преди използване, GiftCard трябва да бъде активирана.

  • GiftCard се предлага с различни дизайни и опаковки.
  • С GiftCard може да плащате на ПОС терминал или в Интернет (затворена е за използване на АТМ).
  • Няма такси при ползване на GiftCard в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване (моля прегледайте пълната тарифа на уебсайта: www.giftcards.eu).
  • Плащането с GiftCard е защитено с ПИН код, избран от картодържателя. При закупуване на GiftCard, може да заключите нейната активация към мобилния телефон на получателя като допълнителна защита.
  • GiftCard e предпочитан личен подарък, както и средство за мотивация и маркетинг за компании.