Уведомление за поверителност при обработване на лични данни във връзка с Фейсбук страницата и Инстаграм страницата на The Mall

Това Уведомление за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработва „АП Ритейл І“ ЕООД по време и във връзка с посещението на официална Фейсбук страница и Инстаграм страницата на Търговски център „The Mall“ (по-долу „Търговския център“ или „The Mall“), а именно: www.facebook.com/themall.bg, за Instagram www.instagram.com/themall и други социални мрежи както и как използва тези данни.

Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: administration@themall.bg или на пощенски адрес: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, The Mall.

Ако искате да потвърдите, че „АП Ритейл І“ ЕООД обработва Ваши лични данни, или да получите достъп до личните данни, които „АП Ритейл І“ ЕООД може да има за Вас, моля, свържете се с нас на следния електронен адрес: administration@themall.bg

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

„АП Ритейл І“ ЕООД е собственик на Търговски център The Mall и в тази връзка управлява Фейсбук страницата и Инстаграм страницата на Търговския център.

The Mall е един от най-мащабните търговски центрове в България и сред най-популярните в столицата. Със своя уникален дизайн, архитектура и над 200 магазина, разположени на площ от над 66 000 кв.м., предлага на своите клиенти едно незабравимо шопинг изживяване и разнообразие от развлечения.

Фейсбук страницата и Инстаграм страницата на „The Mall” (по-долу „Фейсбук страницата и Инстаграм страницата“) е създадена, за да осигури възможност за лесна комуникация между управата на Търговския център и потребителите му, за промотиране на игри, събития и мероприятия, организирани от Търговския център или негови партньори, включително, но не само наематели. Нашата Фейсбук страница и Инстаграм страницата също цели да предостави възможност на потребителите да споделят своето мнение и оценка за качеството на продуктите и услугите, предлагани в Търговския център.

За да осигури изпълнението на посочените по-горе цели, „АП Ритейл І“ ЕООД обработва лични данни на следните категории субекти на данни.

 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА И ИНСТАГРАМ СТРАНИЦАТА НА ТHE MALL
 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „АП РИТЕЙЛ I ЕООД ВЪВ ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ
 • ЛИЦА, ПРИСЪСТВАЩИ НА СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ В THE MALL

 

КАК, ЗАЩО И В КАКВИ СРОКОВЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„АП Ритейл І“ ЕООД, ЕИК 200019536, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, Република България, представлявано от Веселин Иванов Главчев или някой друг от вписаните управители (по-долу „АПР“), в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:

 

 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА И ИНСТАГРАМ СТРАНИЦАТА НА ТHE MALL

АПР обработва следните категории лични данни на посетителите на Фейсбук и Инстаграм страницата:

 • данни, съдържащи се в профила им във Фейсбук и Инстаграм, а именно: име и фамилия; пол; дата на раждане; електронна поща, в случай че и до колкото са споделени в съответния профил от посетителя.
 • данни, публикувани във Фейсбук страницата и Инстаграм страницата на The Mall от самите посетители, а именно: снимки, видеа, коментари, лични съобщения и всякакви други публикации на посетителя в нашата Фейсбук и Инстаграм страницата.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

 • администриране и поддържане на Фейсбук страницата и Инстаграм страницата на The Mall
 • администриране на всякакви коментари и оплаквания на наши потребители, направени чрез Фейсбук страницата и Инстаграм страницата ни.

АПР обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира дейности, осъществявани в Търговския център.

Когато публикувате информация или снимки/видеа във Фейсбук страницата и Инстаграм страницата на The Mall или коментирате някоя от нашите публикации, информацията, която публикувате, и Вашето потребителско име са публично достъпни. Тази информация е достъпна за всички лица, които посещават Фейсбук страницата и Инстаграм страницата.

АПР не носи отговорност за начина, по който тези трети лица използват информацията, която сте публикували на Фейсбук страницата и Инстаграм страницата.

Когато участвате в дискусия във нашата Фейсбук страница и Инстаграм страницата (включително чрез лични съобщения), силно Ви препоръчваме да избягвате споделянето на лични данни, които може да бъдат използвани за пряко идентифициране като Вашето име, възраст, адрес и телефон.

АПР не носи отговорност за защитата на информацията, която сте публикували на Фейсбук страницата и Инстаграм страницата.

Срокът на обработването за тези цели е до изтриването на конкретната статия или публикация.

 

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ АПР ВЪВ ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ

АПР обработва следните категории лични данни на лица, които са се регистрирали за участие в игри, организирани от Търговския център (включително съвместно организирани от Търговския център и наши партньори) във Фейсбук страницата и Инстаграм страницата:

 • данни за физическа идентичност: име и фамилия; пол; електронна поща; телефон;
 • данни, във връзка участие в игра: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи, коментари и други публикации в социални медии.

Цел, основание и срок на обработването

Можем да използваме горните данни само за следните цели:

 • администриране на игри и мероприятия, включително осъществяване на контакт с печеливши участници и предоставяне на награди, извършване на задължително счетоводно и данъчно облагане;
 • можем също (но не е задължително) да използваме горните лични данни за директен маркетинг на всякакви дейности, инициативи и кампании на The Mall и неговите партньори, включително, но не само неговите наематели. Тази цел за обработване на Вашите данни включва също и изпращане на бюлетини и различни рекламни съобщения за наши активности.

АПР обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира дейности, осъществявани в Търговския център, както и на база договорното задължение на АПР да предостави награди на печелившите участници.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

 • за целите на администриране на съответната кампания/събитие, данните ще се обработват за максимален срок от 7 дни след изтичането на срока за получаване на наградите от играта (вкл. на хартиен носител);
 • за целите на директен маркетинг, данните се включват в маркетингови бази данни и за тях срокът за съхранение е 10 години след приключване на съответната маркетингова кампания, в която са събрани данните;
 • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения – до 6 години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове;
 • данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – 11 години.

Информация как да упражните правото си на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг може да намерите в Раздел Какви са Вашите права, по-долу.

 • ЛИЦА, ПРИСЪСТВАЩИ НА СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ В THE MALL

АПР обработва следните категории лични данни на лица, които са присъствали на събития или мероприятия, организирани в Търговския център:

 • данни за физическа идентичност: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи.

Цел, основание и срок на обработването

АПР може да публикува на Фейсбук страницата и Инстаграм страницата снимки от събития, организирани в Търговския център.

Обработването на Вашите лични данни, в този случай е основано на легитимния интерес на АПР да популяризира организираните събития и да комуникира тяхното провеждане.

Ако не желаете Ваши снимки да бъдат публикувани на Фейсбук страницата и Инстаграм страницата, имате право да възразите срещу обработването на тези данни и АПР ще се погрижи снимките да бъдат премахнати от Фейсбук страницата и Инстаграм страницата.

Срокът на това обработване е до изтриването на конкретната статия или публикация.

Информация как да упражните Вашите права, включително как да възразите, може да намерите в Раздел Какви са Вашите права, по-долу.

С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

АПР желае да организира все по-интересни и интерактивни игри и за тази цел, АПР може да възложи която и да е от горепосочените дейности по обработване на Вашите лични данни на маркетингови агенции и доставчици на ИТ услуги (включително софтуерни и хардуерни решения), при осигуряване на защитата на данните и законосъобразното им обработване. Възможно е също да предоставим лични данни на наши партньори, ако това е е необходимо с цел предоставяне на наградата (вкл. куриери и съорганизатори на игри).

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от АПР, при някое от горните обстоятелства, имате следните права в тази връзка:

 • Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на:
 • популяризиране на събития, организирани от/в Търговския център в нашата Фейсбук страница и Инстаграм страницата;

Ако подадете такова възражение срещу публикуването на снимки/видеозаписи с Ваши лични данни на Фейсбук страницата и Инстаграм страницата, ние ще премахнем снимките/видеозаписите, в които се разпознавате и повече няма да обработваме тези Ваши лични данни за тази цел.

 • директен маркетинг, ако сте адресат на подобни съобщения

Ако подадете такова възражение срещу директен маркетинг, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел, като никоя друга услуга, които Ви предоставяме, няма да бъде ограничена по никакъв начин. Все пак, за да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено, Ваши данни ще бъдат включени в база данни на лица, възразили срещу директния маркетинг.

 • Всички Субекти на данни имат право:
 • да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от АПР;
 • на достъп и на копие от обработваните им лични данни;
 • на коригиране и изтриване на личните им данни;
 • на ограничаване на обработването; и
 • на преносимост.

Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини:

 • чрез електронно писмо до: administration@themall.bg
 • чрез писмо, адресирано до: „АП Ритейл І“ ЕООД, ЕИК 200019536, адрес: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, Република България;
 • можете също да възразите срещу директния маркетинг, осъществяван от нас, по друг начин, както е указано в съответното маркетингово съобщение – например, чрез натискане върху линк, предоставен в имейл.

Имате също право да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни пред надзорния орган, който за Република България е Комисията за защита на личните данни.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ

Молим да имате предвид, че заявлението Ви за упражняване на което и да е от правата Ви, трябва да съдържа поне името Ви и друга идентифицираща информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция, подпис и дата на заявлението.

Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното пълномощно.

АПР може да се свърже с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено.

 

ПРЕКОМЕРНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ/ЗА ВАС

Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нашите нужди да постигнем целите по-горе, ние ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 месец от получаването й.

 

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само за онези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, стоки и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА И ИНСТАГРАМ СТРАНИЦАТА НА THE MALL

Както всяка Фейсбук страница и Инстаграм страницата, и тази на АПР следва общите правила относно защитата на лични данни, които Фейсбук и Инстаграм осигурява.

В тази връзка, искаме да Ви припомним, че информацията, която споделяте чрез профила си във Фейсбук и Инстаграм, автоматично става собственост на Facebook Inc. или на ирландската дъщерна компания Facebook и Instagram Ireland Limited. Фейсбук и Инстаграм има право да обработва и съхранява тази информация, докато не изтриете Вашия профил.

В същото време Фейсбук и Инстаграм не позволява на компаниите, управляващи Фейсбук страници и Инстаграм страници, да определят срока на съхранение на информацията, която предоставяте чрез съобщения, изпратени до съответната Фейсбук страница и Инстаграм страницата. Следователно, изпращането на информация чрез съобщение до Фейсбук страницата и Инстаграм страницата на The Mall крие по-високи рискове за Вашите данни, тъй като ние не може да гарантираме къде и за какъв срок се съхранява.

По тази причина, всеки субект на данни има свободата да ни предостави информация чрез алтернативни средства, например чрез емайл до: administration@themall.bg

ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЯВАНИЯ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Както нашата организация, стоките и услугите се променят от време на време, така и това Уведомление за поверителност може да се променя. Запазваме си правото да променяме това Уведомление за поверителност и Условията за ползване по всяко време, поради каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме по начин, различен от това да публикуваме измененото Уведомление за поверителност на тази уебстраница. Можем да изпращаме чрез електронна поща периодични напомняния за нашите уведомления и общи условия и ще уведомяваме чрез електронна поща нашите клиенти и партньори за съществени промени в тях, но Вие трябва да проверявате нашата уебстраница периодично, за да сте запознати с нашето актуално Уведомление за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в него.

 

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).