Вижте как премина Световния ден на Захарния диабет в The Mall

На 12 и 13 ноември студентите от МФ на Софийския университет, подкрепени от Novo Nordisk, запознаха посетителите на The Mall с всичко относно диабета. И в двата дни от 11:00 до 16:00 часа стотици хора измериха кръвната си захар, а студентите с усмивка на лице даваха съвети за превенция на всеки, който има желание да знае повече.

.

.

.

С оглед администрирането на играта/събитието, което организираме, “АП Ритейл I” ЕООД, ЕИК: 200019536, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. Цариградско шосе No 115з, Република България, представлявано от Веселин Иванов Главчев или някой друг от вписаните управители, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва Ваши лични данни, а именно имена, снимки и данни за контакт. Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и Вашите права, включително да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, можете да намерите тук: https://themall.bg/privacynoticefb/

СЛЕДВАЙ THE MALL В INSTAGRAM