Нови три звездни концерта на сцената на Лунафеста!

Лунафестът пред The Mall за пореден ден ни събра заедно, а отговорен за доброто настроение на 29 юни беше 100 Кила.

Ако си пропуснал, все още имаш шанс да слушаш любими изпълнители на живо – Dim4ou на 30 юни и V:rgo x Emil Trf на 1 юли!

.
.
.
С оглед администрирането на играта/събитието, което организираме, “АП Ритейл I” ЕООД, ЕИК: 200019536, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. Цариградско шосе No 115з, Република България, представлявано от Веселин Иванов Главчев или някой друг от вписаните управители, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва Ваши лични данни, а именно имена, снимки и данни за контакт. Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и Вашите права, включително да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, можете да намерите тук: http://themall.bg/privacynoticefb/

СЛЕДВАЙ THE MALL В INSTAGRAM