Unicredit Bulbank

Unicredit Bulbank — The Mall

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 13.9 млрд. лева към септември 2014 г.

Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.