Blizoo

blizoo-store-photo

blizoo предоставя на своите клиенти интегрирани комуникационни услуги за дома с цифрова телевизия, HDТV, Интернет и телефонни услуги. Компанията оперира в София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Шумен, Плевен, Стара Загора, Габрово, Пазарджик и Кюстендил и т.н. – общо над 40 града в цялата страна. От края на октомври 2009 г. компанията blizoo e собственост на EQT V (EQT), водещ европейски фонд за дялово инвестиране.