The Mall с нови паркинг тарифи

Banner_1440_760_BG_V5_small

Считано от 24.09.2018г. влизат в сила нови паркинг тарифи за клиентите на The Mall. За да пазаруваш с удоволствие!

 

Паркинг тарифи, в сила от 27.10.2016г.
Последно изменени, считано от 24.09.2018 г.

 

Такси за паркинг
Всеки ден от седмицата (делнични дни и уикенд):

 • Престой до 2 часа – безплатно;
 • Престой от 2 часа (при започнат 2-ри час) до 6 часа – 2 (два) лева с включен ДДС;
 • Престой от 6 часа (при започнат 6-ти час) до 9 часа – 3 (три) лева с включен ДДС;
 • За всеки започнат час след 9-тия – 3 (три) лева/час с включен ДДС;
 • Максимален непрекъснат престой: 48 часа;

За клиенти на кино Арена
Всеки ден от седмицата (делнични дни и уикенд):

 • Престой до 4 часа – безплатно;
 • Престой от 4 часа до 8 часа (при започнат 4-ти час) – 2 (два) лева с включен ДДС;
 • За всеки започнат час след 8-мия – 2 (два) лева/час с включен ДДС;
 • Максимален непрекъснат престой: 48 часа;

ВАЖНО:
Престоят се калкулира в рамките на едно Денонощие (т.е. 24 последователни часа от 00:00 до 24 часа на всеки календарен ден) с натрупване, независимо от броя на влизанията и излизанията от паркинга, като времето на престой ще включва общото време, прекарано от дадено превозно средство в паркинга в рамките на това Денонощие. Максималният безплатен престой на паркинга в рамките на едно Денонощие е 2 (два) часа.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

 • В случай на загубване или унищожаване на билета за паркинг, се заплаща такса от 10 лв., с включен ДДС + дължимите такси за престоя съгласно тарифите по-горе.
 • При престой по-дълъг от максимално предвидения се заплаща такса от 250 лв., с включен ДДС + дължимите такси за престоя съгласно тарифите по-горе.
 • Разплащателните станции работят с монети от 1 лв. и 2 лв. и банкноти.
 • Ако възникне непредвидена ситуация или спешен случай, моля свържете се с охраната на The Mall.
 • Паркингът се намира под постоянно видео наблюдение. Въпреки това Ръководството на The Mall ви моли да не оставяте багаж без надзор в колата си. Ръководството на The Mall не носи отговорност в случай на вреди и кражба на Вашия автомобил, или в случай на кражба на вещи от него.
 • МПС могат да паркират само в рамките на маркираните паркоместа. При неспазване на това правило Ръководството на The Mall може да постави наказателни стикери за нарушение върху стъклата на МПС, също така има правото да възложи извозването на МПС за сметка на ползвателя.

Пълните Правила и Условия за паркиране може да намерите тук: themall.bg/parking-rules/

СЛЕДВАЙ THE MALL В INSTAGRAM