Кампания на УНИЦЕФ „Образование за всяко дете“ в подкрепа на децата с увреждания, техните учители и родители.

Децата с увреждания продължават да са най-изключените от образованието. Промените, наложени заради COVID-19 допълнително усложниха ситуацията. Според оценката  на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, едно от пет деца не получава допълнителна подкрепа, и така на практика рискува да остане извън образователния процес.

УНИЦЕФ, заедно със своите партньори, ще създаде първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната, която ще предоставя адаптирани образователни ресурси за специфичните нужди на всяко дете и ще обедини под един виртуален покрив специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди), преподаватели, родители и деца.

В периодите, когато училищата се затварят и се налага дистанционна форма на преподаване, една такава система е крайно необходима, а когато учениците със специални потребности са отново в клас, платформата ще продължи да бъде безценен ресурс и мрежа за взаимодействие между специалисти, учители, родители и деца, особено за живеещи в отдалечени райони, далеч от областния град, където липсва по-редовен контакт.

Изграждането на платформата ще е в няколко етапа, като амбицията на УНИЦЕФ е тя да заработи до края на 2020 г.

В първите 30 месеца ще бъдат подкрепени 3300 деца с увреждания, 500 специалисти и минимум 200 родители. Целта на платформата е да предостави дългосрочна и устойчива подкрепа, която с времето да обхване по-голямата част от децата с увреждания в страната.

 

Кратка информация за платформата:

Платформата ще включва видео обучителни материали, насоки и ресурси, подходящи за деца с увреждания и специални потребности, разработени от психолози, логопеди и учители, утвърдени от МОН. Тя ще позволява на специалистите и семейството да обменят информация, инструкции и образователни задачи по-редовно и по-структурирано, така че да следват една и съща цел, с фокус върху индивидуалните обучителни нужди на детето. На платформата също така ще има инструменти за обучение за учители и специалисти като учебни ръководства и онлайн обучения, както и тематични дискусии-семинари за родители, които ще бъдат улеснени чрез календар и опция „заявка за обучение“. В платформата ще предоставя възможност за онлайн консултации и чат на живо с експерти в помощ на учители, родители и деца. Както и полезна информация за контакти на специалисти и институции по местоживеене.

Техническото разработване на платформата и всички материали, които ще подкрепят децата, техните родители и учители, изисква значителни ресурси. По оценка на УНИЦЕФ ще са нужни 400,000 лева.

unicef (1)

СЛЕДВАЙ THE MALL В INSTAGRAM