Противоепидемични мерки и правила на поведение в търговски център The Mall

Екипът на The Mall полага всички необходими грижи за хигиена и комфорт на посещението ви със следните предприети противоепидемични мерки за превенция и контрол:

  • Осигуряване на диспенсъри с медицински дезинфектант на всички входове на търговския център и в сервизните помещения
  • Редовна дезинфекция на всички общи части и повърхности
  • Редовно почистване на вентилационната система и смяна на въздушните филтри
  • Ограничаване струпването на клиенти извън допустимото чрез регулиран достъп и движение в търговския център, сервизните помещения и зоните за почивки

За да осигурим спокойствие и комфорт на всички посетители, ви молим да спазвате следните противоепидемични мерки и правила на поведение в The Mall:

  • Винаги носете предпазна маска в закритите зони на търговския център
  • Дезинфекцирайте ръцете си при влизане в търговския център
  • Спазвайте дистанция от 1,5 м. от другите посетители и служителите на търговския център
  • Асансьорите могат да бъдат използвани от не повече от четирима души едновременно
  • Използвайте обозначените за целта входове и изходи на търговския център
  • Съобразявайте се с ограниченията за достъп и движение, поставени на входовете на магазините и сервизните помещения

СЛЕДВАЙ THE MALL В INSTAGRAM